Wo ist Europa zu finden? Gdzie można znaleźć Europę?

Wo ist Europa zu finden? Ich meine nicht im geographischen Sinne, sondern wo zeigt es sich, wo nimmt man es war, außerhalb der Regularien aus Brüssel. Europa habe ich immer dort am meisten gespürt, wo ich mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturkreisen in Kontakt gekommen bin. Wo man sich über Sprachgrenzen hinweg verständigt, kennen gelernt und gemeinsam ein Ziel verfolgt hat.

Das Pestkafestival für Theater und Avantgardekultur in Jelenia Gora, ist ein Ort, wo sich für mich Europa gezeigt hat. Ich hatte 2018 und 2019 die Ehre Mitglied in der Festivaljury zu sein. Ich war damals (und bin heute immer noch) tief beeindruckt von der Vielfalt dieses Festivals, welches mit seinen unzähligen schillernden Vorstellungen nahezu jeden Abend ausverkauft war und das in einem Ort mit 80 000 Einwohnern.  

„Zusammen! Wohin?“ ist das Motto des diesjährigen Festivals, welches nur in sehr kleiner Version stattfinden kann. Aber es findet statt. 

Liebes Pestkafestival, lieber Lukasz Duda, liebes Team, auch wenn es im Moment schwierig ist, in Gedanken bin ich mit Euch, „Zusammen“. „Wohin?“, überall da wo Europa zu finden ist und wo es sich öffnet. Ich wünsche Euch, trotz allem, ein Festival was berührt und die Menschen öffnet. 

Seid lieb gegrüßt (ich trinke einen Vodka auf Euch), auf bald!

Foto: Thomas Mittmann

Gdzie można znaleźć Europę? Nie mam na myśli w sensie geograficznym, raczej gdzie ona się pojawia, gdzie możemy ją dostrzec poza przepisami z Brukseli. Zawsze tam najbardziej czułem Europę, gdzie zetknąłem się z ludźmi z różnych krajów i kultur. Tam, gdzie można było porozumieć się, poznawać, pokonując bariery językowe i dążyć do wspólnego celu.

Pestka – festiwal teatru i kultury awangardowej w Jeleniej Górze – to miejsce, w którym pokazała mi się Europa. Miałem zaszczyt być członkiem jury festiwalu w 2018 i 2019 roku. Wtedy byłem (i nadal jestem) pod wrażeniem różnorodności tego festiwalu, który z niezliczonymi olśniewającymi występami był wyprzedany prawie każdego wieczoru, w mieście liczącym 80 000 mieszkańców. „Razem! Dokąd?“ to hasło przewodnie tegorocznego festiwalu, który może odbyć się tylko w bardzo małej odsłonie. Ale odbędzie się. Drogi festiwalu Pestko, drogi Łukaszu Dudo, drogi zespole, nawet jeśli w tej chwili jest ciężko, jestem myślami „razem” z Wami. „Dokąd?”, wszędzie, gdzie można znaleźć Europę i gdzie się otwiera. Mimo wszystko życzę Wam festiwalu, który porusza i otwiera ludzi. Trzymajcie się (wypiję za was kieliszek wódeczki), do zobaczenia wkrótce! (przekład: Anna Schweiger)

#theater #pantomime #mime #timschreiber #art #kunst #kultur #culture #thomasmittmann #bw #bwpic #bwportrait #bnwcaptures #artist #study #show #stage #pestkafestival #festival #europe #europa #Jeleniagóra